آموزش باکنترل مادر رسیور

آموزش کار با کنترل (SAT UNIVERSAL AUN 0442+E)

روش خودکار:

ابتدا کلید “SET” را فشرده و نگه داشته سپس کلید “power” را فشار دهید، در این حالت چراغ کنترل روشن می شود.

در ادامه بار دیگر کلید “ power” را فشار دهیم (نگه نداریم) تا چراغ شروع به چشمک زدن کند.

آموزش باکنترل مادر رسیور

در ادامه کنترل را جلوی دستگاه می گیریم تا زمانی که دستگاه خاموش شود، با خاموش شدن دستگاه، بلافاصله و بدون مکث کلید SET”” را فشار دهید.

برای کسب اطمینان، تمامی کلید ها و کارکرد های کنترل را آزمایش کنید، اگر تمامی کلید ها کار نکرد بار دیگر مراحل بالا را تکرار نمایید.

نکته 1: مرحله خاموش شدن دستگاه ممکن است بین 10 ثانیه تا 20 دقیقه طول بکشد.

*** نکته 2: هنگامی که منتظر خاموش شدن دستگاه هستیم، باید به صفحه تلویزیون نگاه کنیم نه پنل دستگاه. زیرا پنل دستگاه نسبت به صفحه تلویزیون تاخیر دارد.

روش 2: ابتدا کلید “SET” را فشرده و نگه داشته سپس کلید “power” را فشار دهید، در این حالت چراغ کنترل روشن می شود.

آموزش باکنترل مادر رسیور

در ادامه باید تصویر کنترل خود را از داخل بروشور جعبه کنترل پیدا کرده و کد نوشته شده پایین آن را با کنترل وارد می نماییم.

(4 ثانیه مهلت دارید تا کد را وارد کنید، در غیر این صورت “” کنترل خاموش می شود و دوباره باید “” را فشرده و نگه داشته و سپس کلید “” را فشار دهید.)

برای مثال کنترل ما CUMAX می باشد. (تصویر سطر دوم و ستون دوم از سمت چپ بروشور) کد 137 را با کنترل وارد می نماییم.

خرید بر اساس گروه ها

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.