آموزش کار باکنترل 6 کاره

آموزش کار با کنترل (UNIVERSAL REMOTE CHUNGHOP) معروف به کپی خور 6 کاره

کنترل “learn” معروف به کنترل کپی خور 6 کاره، به جای استفاده از چند کنترل می توانید از این کنترل استفاده کنید.

کنترل “learn” دارای 6 کلید در بخش بالایی خود برای جایگذاری (ذخیره) کارکرد کنترل های گوناگون می باشد.

روش 1:

ابتدا کلید “SET” + هر کلیدی که می خواهیم آن را تنظیم کنیم (از بین 6 کلید بالای کنترل) می فشاریم.

نکته: منظور از کلیدی که می خواهیم آن را تنظیم کنیم، 6 کلید بخش بالای کنترل از “” تا “” می باشد که برای ذخیره سازی و جایگذاری کنترل و کارکرد های کنترلیست که می خواهیم آن را به کنترل مادر منتقل کنیم.

سپس برند دستگاه خود را از دفترچه راهنمای داخل جعبه کنترل پیدا کنید و کد مقابل آن را با کنترل وارد نمایید.

روش 2:

ابتدا کلید “SET” + هر کلیدی که می خواهیم آن را تنظیم کنیم (از بین 6 کلید بالای کنترل) می فشاریم.

سپس کد فعال سازی “99810” را وارد می نماییم.

با وارد کردن این کد، چراغ کنترل چشمک می زند که در چشمی دو کنترل را روبروی هم گرفته و کلید های کنترلی که می خواهیم در کنترل مادر جایگزین کنیم وارد می نماییم. به شیوه زیر:

برای مثال از کلید های ردیف اعداد آغاز می کنیم:

کلید “1” را از کنترلی که می خواهیم آن را به کنترل “learn” منتقل کنیم، برای چند ثانیه نگه می داریم تا چراغ چشمک زن کنترل ” learn ” متوقف شود. (روشن بماند.)

در ادامه همان کلید (“1″) را از کنترل ” learn” می فشاریم تا کلید “1” به درستی در کنترل ” learn ” جایگذاری شود.

در ادامه تمامی کلید های کنترل مبدا را از روش بالا به کنترل ” learn ” منتقل می کنیم.

برای بازیابی (ریست) تمامی کلید ها کد “9981” را وارد نمایید.

روش 3:

کلید “” را نگه داشته، سپس کلید “” را می فشاریم. (به مدت 5 ثانیه دو کلید را نگه می داریم.) در این حالت چراغ کنترل چشمک می زند.

سپس کنترل را روبروی دستگاه می گیریم. به محض خاموش شدن دستگاه بلافاصله و بدون کوچکترین مکث یکی از 6 کلید بخش بالای کنترل را می فشاریم. (کلیدی که می خواهیم کنترل را به آن منتقل کنیم.)

در پایان چراغ کنترل خاموش می شود که به معنای پایان تنظیم کنترل می باشد.

خرید بر اساس گروه ها

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.