دلایل ضعف سیگنال در آپارتمان ها

پیامهای آموزشی


♨️ دلایل ضعف سیگنال در آپارتمان ها ?
1️⃣: بیشترین دلیل ضعف سیگنال در آپارتمان ها مربوط به جنس کابل آنتنی است که استفاده شده.
❇️ گاهی اوقات به دلیل آگاهی نداشتن از کیفیت کابل های مرغوب و یا قیمت پایین کابل های نا مرغوب، کابل هایی استفاده می شوند که غیر استاندارد هستند و قیمت پایینی دارند. 
? مغزی کابل های غیر استاندارد از مس و آهن تشکیل شده اند (که به آن ها کابل مس وار می گویند.)، در حالی که مغزی کابل های مناسب باید از مس خالص باشند.
? چگونه بفهمیم کابل آنتن، استاندارد است؟ ❓
برای سنجش کیفیت کابل، کافیست یک آهنربا را به مغزی کابل آنتن (کابل کواکسیال) نزدیک کنیم.
اگر مغزی، کوچک ترین ربایشی را از آهنربا داشت، یعنی کابل استاندارد و مناسب نیست و اگر ربایشی از طرف مغزی کابل آنتن وجود نداشت، یعنی کابل مناسب است.
راهحل به زودی در بخش های بعدی آموزش
? #خانه کنترل


Main Menu