آموزش باکنترل مادر رسیور

آموزش کار با کنترل (SAT UNIVERSAL AUN 0442+E)

روش خودکار:

ابتدا کلید “SET” را فشرده و نگه داشته سپس کلید “power” را فشار دهید، در این حالت چراغ کنترل روشن می شود.

در ادامه بار دیگر کلید “ power” را فشار دهیم (نگه نداریم) تا چراغ شروع به چشمک زدن کند.

در ادامه کنترل را جلوی دستگاه می گیریم تا زمانی که دستگاه خاموش شود، با خاموش شدن دستگاه، بلافاصله و بدون مکث کلید SET”” را فشار دهید.

برای کسب اطمینان، تمامی کلید ها و کارکرد های کنترل را آزمایش کنید، اگر تمامی کلید ها کار نکرد بار دیگر مراحل بالا را تکرار نمایید.

نکته 1: مرحله خاموش شدن دستگاه ممکن است بین 10 ثانیه تا 20 دقیقه طول بکشد.

*** نکته 2: هنگامی که منتظر خاموش شدن دستگاه هستیم، باید به صفحه تلویزیون نگاه کنیم نه پنل دستگاه. زیرا پنل دستگاه نسبت به صفحه تلویزیون تاخیر دارد.

روش 2: ابتدا کلید “SET” را فشرده و نگه داشته سپس کلید “power” را فشار دهید، در این حالت چراغ کنترل روشن می شود.

در ادامه باید تصویر کنترل خود را از داخل بروشور جعبه کنترل پیدا کرده و کد نوشته شده پایین آن را با کنترل وارد می نماییم.

(4 ثانیه مهلت دارید تا کد را وارد کنید، در غیر این صورت “” کنترل خاموش می شود و دوباره باید “” را فشرده و نگه داشته و سپس کلید “” را فشار دهید.)

برای مثال کنترل ما CUMAX می باشد. (تصویر سطر دوم و ستون دوم از سمت چپ بروشور) کد 137 را با کنترل وارد می نماییم.

خرید بر اساس گروه ها

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.